top of page

Hoogsensitiviteits App

De SPS-Monitor meet je zintuigelijke prikkelgevoeligheid. Zintuiglijke prikkelgevoeligheid verwijst naar iemands gevoeligheid voor subtiele omgevingsprikkels, de diepte en intensiteit waarmee deze prikkels worden verwerkt en de impact die dit heeft op iemands functioneren.

Na het invullen van de vragenlijst ontvang je onmiddellijk een resultaat met feedback. Dit bestaat niet alleen uit een totaalscore op de vragenlijst (laag, gemiddeld of hoog), maar ook op verschillende deelaspecten van zintuiglijke prikkelgevoeligheid. Daarnaast krijg je een gepersonaliseerd profiel van positieve en negatieve aspecten van prikkelgevoeligheid en hoe jouw scores zich ten opzichte van algemene bevolking verhouden.

Wil je graag weten op welke gebieden je gevoeliger bent dan op andere? Vul dan de SPS-Monitor in!

bottom of page