top of page
Logo Meandra psychotherapie praktijk

 Meandra

Meandra is een psychotherapiepraktijk gevestigd in centrum Antwerpen.

De naam van de praktijk verwijst naar een oud Grieks symbool, dat de voortdurende stroom van het leven weerspiegelt. Het bestaat uit een lang, continu patroon dat zich herhaaldelijk in zichzelf vouwt, vergelijkbaar met de eeuwige beweging van water of golven. De handgreep die eveneens vervat zit in dit symbool, laat toe om anderen stevig vast te houden. Hierdoor is het ook een symbool van kracht en vastberadenheid.

In de wereld van psychotherapie zijn er verschillende benaderingen. Mijn focus ligt voornamelijk op cognitieve gedragstherapie en schemagerichte therapie. Mijn cliënten zijn volwassenen die te maken hebben met lichamelijke of psychische klachten, mogelijk veroorzaakt door belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Ik sta ook klaar voor mensen die worstelen met levensvragen of een existentiële crisis doormaken en die ondersteuning nodig hebben om persoonlijk te groeien. Bovendien bied ik specifieke begeleiding aan voor mensen die hoogsensitief zijn, wat betekent dat ze extra gevoelig zijn voor verschillende prikkels en vaak intense emotionele reacties ervaren.​

 

Als je je kunt vinden in de hierboven verstrekte informatie en benadering, nodig ik je van harte uit om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek of intake. Dit kan telefonisch, via mail of door het invullen van het contactformulier. Ik zal dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.

 

Tot binnenkort,

 

Véronique De Gucht

 

Erkenningsnummer psychologencommissie: 662138238

Visumnummer Klinisch Psycholoog: 379325

picture of psycholoog Veronique De Gucht

Dr. Véronique De Gucht

Ph.D. Klinische Psychologie

Ik ben Véronique De Gucht (° 1966), en ik ben oorspronkelijk opgeleid tot Klinisch Psycholoog aan de Universiteit Gent. Vanuit mijn grote interesse in psychologie heb ik na het behalen van dit diploma, twee verschillende paden gevolgd.

Eén pad leidde me naar de psychotherapie, omdat ik graag daadwerkelijk iets wil betekenen voor mensen die worstelen met belangrijke uitdagingen in hun leven. Ik hecht er veel waarde aan om positieve veranderingen te kunnen brengen in het hier en nu van mensen. Daarom heb ik ervoor gekozen om een opleiding te volgen tot Cognitief Gedragstherapeut (1999). Hoewel dit mijn basisbenadering is in de behandelingen die ik aanbied, sta ik ook open voor andere perspectieven, afhankelijk van het specifieke probleem waarmee iemand bij mij komt. Ik laat me graag inspireren door verschillende benaderingen om zo de best passende hulp te bieden.

Het andere pad bracht me in de wereld van de wetenschap. Ik behaalde mijn doctoraat in de Psychologie aan de Universiteit Leiden (2002) en begon daar ook te werken, eerst als Universitair Docent en later als Universitair Hoofddocent. Het onderwijs dat ik verzorg, heeft voornamelijk een klinisch karakter. Mijn onderzoeksdomein richt zich hoofdzakelijk op chronische lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke fysieke oorzaak kan worden gevonden, zoals vermoeidheid en pijnklachten. Recent ben ik me echter ook sterk gaan verdiepen in een ander concept, namelijk zintuiglijke prikkelgevoeligheid, beter bekend als hoogsensitiviteit.

Ik ben er stellig van overtuigd dat mijn onderwijs- en wetenschappelijke activiteiten een verrijking zijn voor mijn therapeutische werkzaamheden. Ze stellen me namelijk in staat om voortdurend op de hoogte te blijven van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen in de therapiewereld, waaruit ik kan putten om mijn cliënten zo goed mogelijk te begeleiden.

Aanbod

In therapie werken we samen om vastgelopen situaties aan te pakken en belangrijke levensvragen te beantwoorden. We onderzoeken het heden, zoals relaties, werk en leefsituatie, maar ook hoe bepaalde denkwijzen en gedragingen uit het verleden ons kunnen beïnvloeden. Het doel is om bewuster te worden van onze gevoelens, gedachten en gedrag, zodat we onszelf beter begrijpen en ontdekken wat echt belangrijk voor ons is. Op deze manier kunnen we oude gewoontes doorbreken en in de toekomst beter passende beslissingen nemen om te bereiken wat we nodig hebben en willen.

Mogelijke aanmeldingsvragen kunnen gaan over:

  • Identiteit, existentiële vragen, verlies, zelfvertrouwen en zelfbeeld, persoonlijke ontwikkeling en zingeving.

  • Omgaan met een chronische ziekte, gericht op de patiënt zelf maar ook op zijn of haar onmiddellijke omgeving.

  • Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring kan worden gevonden, zoals chronische vermoeidheid of chronische pijnklachten.

  • Problemen op het werk, met inbegrip van burn-out.

  • Omgaan met hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid.

  • Andere problemen waardoor je even niet meer weet welke kant op .

Foto aanbod
Aanbod
foto Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een therapievorm die helpt bij psychische en lichamelijke problemen door negatieve gedachten, emoties en gedrag te veranderen. Het achterliggend idee is dat onze gedachten, gevoelens en gedragingen elkaar beïnvloeden. Als we negatieve gedachten hebben, kan dat leiden tot negatieve emoties en ongezond gedrag, wat weer kan leiden tot psychische problemen.

 

Tijdens CGT leert de cliënt zich bewust te worden van zijn of haar gedachten en de diepere overtuigingen die deze gedachten voeden (dit worden schema's genoemd). Vaak zijn deze gedachten automatisch en onbewust. Vervolgens wordt er gewerkt aan het uitdagen en veranderen van deze negatieve gedachten. Dit gebeurt door bewijs te verzamelen dat de gedachten niet altijd waar zijn en door nieuwe, meer realistische denkpatronen te ontdekken.

 

Daarnaast richt CGT zich ook op gedragsverandering. Cliënten worden aangemoedigd om nieuwe, gezondere gedragspatronen te ontwikkelen. Dit kan het uitproberen van nieuwe activiteiten, het leren van nieuwe vaardigheden of het veranderen van reacties op bepaalde situaties inhouden.

Schemagerichte therapie

Schemagerichte therapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op het identificeren, begrijpen en veranderen van negatieve levensschema's. Schema’s worden gezien als diepgewortelde overtuigingen die in de kindertijd zijn ontwikkeld, vaak als reactie op pijnlijke ervaringen. Ze vormen de lens waardoor mensen de wereld waarnemen en zichzelf zien.

De essentie van schemagerichte therapie is het erkennen van de invloed van deze schema's op iemands gedachten, gevoelens en gedragingen in het hier en nu, en het streven naar het verminderen van hun negatieve impact.

Na het identificeren en begrijpen van de schema's, richt de therapie zich op het veranderen hiervan. Dit kan onder meer door het herstructureren van gedachten, het onderzoeken en uitdagen van overtuigingen en het werken aan het opbouwen van positieve ervaringen die tegengesteld zijn aan de schema's.

foto Schemagerichte therapie
foto hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit

Hoogsensitieve personen zijn extra gevoelig voor het opmerken van subtiele prikkels en de emotionele lading ervan. Ze verwerken deze prikkels op een andere, meer intense en diepgaande manier. Hierdoor kunnen ze sterker reageren op intense prikkels of een overvloed aan prikkels. Om overstimulatie te verminderen of te voorkomen, voelen ze vaak de behoefte om zich terug te trekken.

 

Als we kijken naar de verschillende kenmerken van hoogsensitiviteit zien we dat sommige aspecten eerder positief zijn, zoals de verhoogde gevoeligheid voor subtiele prikkels. Andere aspecten worden eerder als negatief gezien, zoals snel overprikkeld raken door drukte en de behoefte om zich terug te trekken.

 

Hoewel hoogsensitiviteit verband lijkt te houden met stressgerelateerde klachten, is recentelijk aangetoond dat de sterkste relatie bestaat tussen de negatieve aspecten van hoogsensitiviteit en psychische en lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid. De relatie tussen deze klachten en de positieve aspecten van hoogsensitiviteit is echter veel zwakker.

 

Daarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de positieve en negatieve aspecten van hoogsensitiviteit, ook en misschien zelfs vooral vanuit een therapeutisch oogpunt. Als iemand voornamelijk moeite heeft met het omgaan met intense prikkels of overweldigd wordt door een overvloed aan prikkels, kan therapie gericht zijn op het ontdekken en ontwikkelen van strategieën om beter met deze prikkels om te gaan.

 

Aan de andere kant kan therapie ook gericht zijn op het laten ervaren van de positieve aspecten van hoogsensitiviteit als een kracht die verder ontwikkeld kan worden. Dit kan helpen bij het vinden van een betere afstemming tussen iemand en zijn omgeving, zowel op persoonlijk als professioneel gebied.

Afspraak

Afspraak

Maak je graag een afspraak? Dan kun je het contactformulier invullen, en ik zal zo snel mogelijk met je contact opnemen.

Je hebt ook de mogelijkheid om direct contact op te nemen via telefoon of e-mail.

Korte Nieuwstraat 18
2000 Antwerpen

Belgie

Tel: +32 470 76 58 10

Email: veronique.degucht@meandra.be

Thanks for submitting!

foto afspraak
foto tarief

Tarief

Maak je graag een afspraak? Dan kun je het contactformulier invullen, en ik zal zo snel mogelijk met je contact opnemen.

Voor een individueel gesprek geldt een tarief van 70 euro.

De betaling gebeurt bij voorkeur via een app die bancontact ondersteunt (QR-code), maar kan eventueel ook contant worden voldaan.

Sommige ziekenfondsen voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling. Voor meer details hierover kun je het best informeren bij je ziekenfonds.

bottom of page